Faktúry

Primárne karty

Názov Číslo Suma Meno/názov/IČO Mesto/Obec Dátum poslednej úhrady Dátum zverejnenia
Vodné 2022/470 7.01
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36550949
Nové Zámky
Vodné 2022/471 9.82
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36550949
Nové Zámky
Vodné 2022/472 26.64
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36550949
Nové Zámky
Vodné 2022/473 4.20
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36550949
Nové Zámky
Školenie k informač. systému URBIS 2022/479 60.00
MADE spol. sro
36041688
Banská Bystrica
Poplatok za zber a spracovanie vedľajších živočíšnych produktov 2022/487 73.92
BEMIA plus, s.r.o.
46464123
Šurany
Za odvoz komunálneho odpadu 10/2022 2022/482 1805.57
Brantner Nové Zámky s.r.o.
31440291
Nové Zámky
Zber, preprava a zneškodnenie -objemný odpad 2022/476 234.56
Brantner Nové Zámky s.r.o.
31440291
Nové Zámky
Vykonávanie služieb úloh zodp. osoby /zákon č.18/2018 Z.z./ 2022/475 144.00
ITAK s.r.o.
36523488
Komárno
Orange-telekom.služby 2022/477 138.26
Orange Slovensko,a.s.
35697270
Bratislava
Vývoz a likvidácia odpad. vody z prečerpávacej šachty 2022/461 140.00
EREM CLEAN s.r.o.
54040914
Andovce