Faktúry

Primárne karty

Názov Číslo Suma Meno/názov/IČO Mesto/Obec Dátum poslednej úhrady Dátum zverejnenia
Za čistenie a monitoring kanalizácie MŠ 2024/95 176.40
Stanislav Békešský BESTA Cleaning
37609904
Nové Zámky
Autorská odmena za licenciu na verej. použitie hudob.diel 2024/96 25.20
SOZA
00178454
Bratislava
Lektorovanie vzdelávacieho programu pre učiteľov MŠ 2024/97 105.00
Pro Educa
42050111
Kolárovo
ŠJ-potraviny 03/2024 2024/100 540.65
Ildikó s.r.o.
51976706
Andovce
Zemný plyn 04/2024 2024/101 1291.00
ELGAS, s.r.o.
36314242
Považská Bystrica
Vlajka SR, vlajka EU, vlajka obecná, tabuľa 2024/88 331.88
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
Santovka
Poplatok za zber a spracovanie vedľ.živočíšnych produktov 2024/86 50.70
BEMIA plus, s.r.o.
46464123
Trenčín
Stočné 02/2024 2024/85 1042.08
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
Nové Zámky
Vodné 02/2024 2024/84 33.53
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
Nové Zámky
Vodné 02/2024 2024/83 3.05
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
Nové Zámky
Vodné 02/2024 2024/82 100.58
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
Nové Zámky