Faktúry

Primárne karty

Názov Číslo Suma Meno/názov/IČO Mesto/Obec Dátum poslednej úhrady Dátum zverejnenia
Internet 01/2022 2022/1 37.45
KONFERnet, s.r.o.
52107451
Dvory nad Žitavou
Systémová podpora URBIS (01.01.2022-31.03.2022) 2022/2 360.00
MADE spol. sro
36041688
Banská Bystrica
Čierna urnová tabuľa 2021/26 2736.00
GLOBESTONE s.r.o.
35974711
Nové Zámky
Za zber a spracovanie vedľajších živočíš.prod. 2021/554 49.44
BEMIA plus, s.r.o.
46464123
Šurany
Úprava terénu - ul. A. Jedlika 2021/544 210.00
STELA-STAV s.r.o.
46894721
Andovce
Práce vykonané na základe obj. č. 52/2021 2021/538 2160.00
Miroslav Czabány - CABI
50237373
Andovce
Odvoz bioodpadu 2021/539 180.00
Miroslav Czabány - CABI
50237373
Andovce
Geometrický plán -Csallóköz IBV II. 2021/552 546.00
Geodetická kancelária GEA s.r.o.
47029102
Nitra
Za čistenie zberných šácht 2021/542 201.60
Stanislav Békešský BESTA Cleaning
37609904
Nové Zámky
Obecné noviny na rok 2022 2021/543 98.80
INPROST s.r.o.
31363091
Bratislava
"Andovce-Nové Zámky, cyklistické prepojenie"-písomné vyjadrenia 2021/553 505.69
Aquaplan, s.r.o.
36553425
Komárno