Zmluvy

Primárne karty

Názov Zmluvná strana Dátum podpísania Dátum zverejnenia
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 20/2024 Henrieta Czuczorová
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 19/2024 Henrieta Czuczorová
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti PhDr. Andrea Baloghová, Ivan Šuráni
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 18/2024 Mária Czuczorová
Nájomná zmluva-nájomné byty Štefan Čery a Alžbeta Čeryová
Nájomná zmluva-nájomné byty Edita Nagyová
Nájomná zmluva-nájomné byty Marián Kiss
Dodatok č, 1 ku Kúpnej zmluve uzatvorenej podľa §588 a nasl. Občianskeho zákonníka uzavretej dňa 22.03.2024 Ivan Cseri, Estera Cseriová
Nájomná zmluva-nájomné byty Helena Kissová
Nájomná zmluva-nájomné byty Eva Cabanová
Nájomná zmluva-nájomné byty Ružena Madarászová