Kontakty

Obec Andovce
Hlavná 157/2
94123 Andovce
Slovakia

Úradné hodiny:

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

8:00 – 12:00 13:00 – 16:00
nestránkový deň
8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
nestránkový deň
8:00 – 11:00

Starosta

Peter PUSS
E-mail: starosta@andovce.sk

 

Pracovníčky obecného úradu:

Helena NAGYOVÁ – sekretariát starostu, matrika, overovanie listín a podpisov, pokladňa, podateľňa
E-mail: nagyova.helena@andovce.sk

Zuzana DOJČÁNOVÁ – účtovníctvo, rozpočtovníctvo, výkazníctvo, obecný rozhlas
E-mail: zuzana.dojcanova@andovce.dcom.sk

Mgr. Petra Mikleová – dane a poplatky, matrika, pohrebníctvo, evidencia obyvateľstva, pokladňa, odpadové hospodárstvo
E-mail: petra.mikleova@andovce.dcom.sk

Mária Skokanovičová – stavebníctvo, dotácie, životné prostredie
E-mail: maria.skokanovicova@andovce.dcom.sk

Mgr. Brigitta Kasnyík - mzdy, nájomné byty, archivácia
E-mail: brigitta.kasznyik@andovce.dcom.sk

 

Dobrovoľný hasičský zbor obce Andovce :

Veliteľ: Patrik Šuch - 0940/326737

Člen: Alexander Puss - 0908/628221