Faktúry

Primárne karty

Názov Číslo Suma Meno/názov/IČO Mesto/Obec Dátum poslednej úhrady Dátum zverejnenia
Vodné DS 2021/529 27.22
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36550949
Nové Zámky
Vodné DS 2021/528 1.30
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36550949
Nové Zámky
Školenie k informač. systému URBIS 2021/541 60.00
MADE spol. sro
36041688
Banská Bystrica
Orange-telekom.služby 2021/540 276.09
Orange Slovensko,a.s.
35697270
Bratislava
Právne služby 12/2021 2021/523 180.00
Advokátska kancelária JUDr.Ladislav Magyerka,sro
36857751
Nové Zámky
Za projektovú činnosť -obj.č. 53/2021 2021/507 2964.45
VProject s.r.o.
53310896
Moča
Vývoz a likvidácia odpadovej vody z kanal.šachty-Konopná ul. 2021/519 210.00
EREM CLEAN s.r.o.
54040914
Andovce
Vývoz a likvidácia odpad. vody z kanal.šachty-Konopná ul., Novozámocká ul. 2021/502 430.00
EREM CLEAN s.r.o.
54040914
Andovce
Vodné-MŠ 2021/537 15.55
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36550949
Nové Zámky
Vodné- byty 2021/536 178.88
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36550949
Nové Zámky
Vodné- byty 2021/535 46.67
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36550949
Nové Zámky