Faktúry

Primárne karty

Názov Číslo Suma Meno/názov/IČO Mesto/Obec Dátum poslednej úhrady Dátum zverejnenia
Administratívne služby-obecná knižnica 2022/446 200.00
Marta Kiššová, EKOFIN
41127820
Andovce
Telekomunikačné služby 2022/459 43.00
Slovak Telekom, a.s.
35763469
Bratislava
Právne služby 11/2022 2022/460 180.00
Advokátska kancelária JUDr.Ladislav Magyerka,sro
36857751
Nové Zámky
Jesenná výsadba obce 2022/431 667.80
Ing. Attila Madarász - Madplant Garden
53162242
Andovce
Za vyjadrenie k stavbe "Andovce-TIBV pri Kalvárii, ČSK a výtlak" 2022/433 33.60
Hydromeliorácie, štátny podnik
35860839
Bratislava
Čistenie a údržbu kanalizačných šácht 2022/434 70.00
EREM CLEAN s.r.o.
54040914
Andovce
Za prepravu osôb 2022/437 354.20
KONDOLA s.r.o.
36282049
Nové Zámky
Za dodávku kameniva 2022/439 940.75
GUBO, s.r.o.
36557463
Bešeňov
Výmena kotlov v obecných nájomných bytoch /Zmluva o dielo/ 2022/436 35898.44
Karol Kútik-GASPROJEKT
33794189
Nové Zámky
Voľby do OSO a OSK 2022-stravovanie 2022/447 174.00
Róbert Takács
40620841
Zemné
Kosenie 10/2022 - na základe objednávky č. 30 2022/454 1500.00
SHR Pavol Puss
50003577
Andovce