Dokumenty zo zasadnutí samosprávy

Primárne karty

Číslo Názov Dátum zasadnutia Dátum zverejnenia
15/2024 Zápisnica z 15. zasadnutia OZ v Andovciach
15/2024 Uznesenia z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 30.01.2024
15/2024 Pozvánka na 15. zasadnutie OZ
14/2023 Zápisnica zo 14. zasadnutia OZ v Andovciach
13/2023 Zápisnica z 13. zasadnutia OZ v Andovciach
14/2023 Uznesenia zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 14.12.2023
14/2023 Pozvánka na 14. zasadnutie OZ
12/2023 Zápisnica z 12. zasadnutia OZ v Andovciach
13/2023 Uznesenia z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 27.11.2023
13/2023 Pozvánka na 13. zasadnutie OZ
11/2023 Rokovací poriadok