Dokumenty zo zasadnutí samosprávy

Primárne karty

Číslo Názov Dátum zasadnutia Dátum zverejnenia
7/2023 Uznesenia zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 05.06.2023
7/2023 Pozvánka na 7. zasadnutie OZ
5/2023 Zápisnica z 5. zasadnutia OZ v Andovciach
6/2023 Oznámenie
6/2023 Pozvánka na 6. zasadnutie OZ - 26.04.2023
4/2023 Zápisnica zo 4. zasadnutia OZ v Andovciach
5/2023 Uznesenia z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 06.03.2023
5/2023 Pozvánka na 5. zasadnutie OZ
3/2023 Zápisnica z 3. zasadnutia OZ v Andovciach
2/2022 Zápisnica z 2. zasadnutia OZ v Andovciach
4/2023 Uznesenia zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 12.01.2023