Faktúry

Primárne karty

Názov Číslo Suma Meno/názov/IČO Mesto/Obec Dátum poslednej úhrady Dátum zverejnenia
Telekomunikačné služby 2021/527 43.00
Slovak Telekom, a.s.
35763469
Bratislava
Vyprac.žiadosti o poskytn.dotácie-Detské ihriská 2021/526 250.00
EPIC Solutions s.r.o.
46598774
Komárno
Za zneškodnenie odpadu 11/2021 2021/525 2066.87
STKO N-14 a.s.
34144587
Neded
Elektrina VO 2021/524 341.00
ZSE Energia, a.s.
36677281
Bratislava
Elektrina 11/2021 2021/522 243.44
ZSE Energia, a.s.
36677281
Bratislava
Stolárske práce -obj.č. 57/2021 2021/521 1891.00
Jozef Kučera, Stolárstvo - Tesárstvo
34963740
Andovce
Stolárske práce - obj.č. 58/2021 2021/520 1946.00
Jozef Kučera - JK
41458176
Andovce
Kosenie 10/2021 2021/506 1811.65
SHR Pavol Puss
50003577
Andovce
Licencia na využívanie softvéru TENDERnet 12.11.2021-11.11.2022 2021/505 378.00
TENDERnet s.r.o.
50139088
Žilina
Materiál na vybudovanie verej.vodovodu, obj.č. 48/2021 2021/454 4223.95
Vladimír Smolinský IGRIS
17635161
Jatov
Montáž vodovodného radu, obj.č. 49/2021 2021/495 2977.10
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36550949
Nové Zámky