Faktúry

Primárne karty

Názov Číslo Suma Meno/názov/IČO Mesto/Obec Dátum poslednej úhrady Dátum zverejnenia
Vodné byty 08/2023 2023/297 77.72
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36550949
Nové Zámky
Kontrola funkčnosti prečerpávačiek 08/2023 2023/295 700.00
Nagy Štefan
55343139
Andovce
Za odvoz komunálneho odpadu 08/2023 2023/294 5651.64
Brantner Nové Zámky s.r.o.
31440291
Nové Zámky
Servisná odborná podpora - program INISOFT 2023/293 39.60
INISOFT s.r.o.
45234469
Banská Bystrica
Orange-telekom.služby 2023/292 137.90
Orange Slovensko,a.s.
35697270
Bratislava
Čistenie vysokotlakovým strojom, čistenie revíznych šácht, žúmp 2023/290 352.80
Stanislav Békešský BESTA Cleaning
37609904
Nové Zámky
Školenie -inventarizácia majetku a pokladnice vo verejnej správe 2023/309 130.80
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
46490213
Bratislava
Právne služby 08/2023 2023/307 658.32
JUDr. Ing. Ivan Katona, PhD., LL.M.-advokátska kancelária, sro
51816865
Nové Zámky
Elektrina 09/2023 2023/296 10.00
ZSE Energia, a.s.
36677281
Bratislava
Bankový poplatok 2023/308 42.00
Československá obchodná banka, a.s.
36854140
Bratislava
Zemný plyn 09/2023 2023/288 3389.00
SPP, a.s.
35815256
Bratislava