Faktúry

Primárne karty

Názov Číslo Suma Meno/názov/IČO Mesto/Obec Dátum poslednej úhrady Dátum zverejnenia
Orange-telekom.služby 2022/5 276.19
Orange Slovensko,a.s.
35697270
Bratislava
Školenie -ochrana osobn.údajov v zmysle zákona č.18/2018 Z.z. 2022/4 42.00
ITAK s.r.o.
36523488
Komárno
Vývoz a likvidácia odpad. vody z kanalizačnej šachty-Lesná ul. 2022/3 100.00
EREM CLEAN s.r.o.
54040914
Andovce
Za odvoz komunálneho odpadu 12/2021 2021/567 1406.75
Brantner Nové Zámky s.r.o.
31440291
Nové Zámky
Administratívne služby-obecná knižnica 2021/563 200.00
Marta Kiššová, EKOFIN
41127820
Andovce
Práce vykonané na základe obj. č. 36/2021 2021/562 477.00
Jozef Kišš
33658765
Andovce
Výkon činnosti OLH za r.2021 2021/561 36.00
Ing. Peter Orémusz-FORHUNT
46709941
Nové Zámky
Elektrina vyúčt. 12/2021 2021/564 396.96
ZSE Energia, a.s.
36677281
Bratislava
Elektrina vyúčt. 12/2021 2021/565 727.69
ZSE Energia, a.s.
36677281
Bratislava
Za zneškodnenie odpadu 12/2021 2021/566 1424.01
STKO N-14 a.s.
34144587
Neded
Telekomunikačné služby 2021/556 43.00
Slovak Telekom, a.s.
35763469
Bratislava