Úradná tabuľa

Primárne karty

Názov Typ dokumentu Dátum zverejnenia
Objednávky Objednávka
VZN č. 3/2022 VZN
Objednávka Objednávka
VZN č. 2/2022 - NÁVRH VZN
Návrh rozpočtu na rok 2023 Správa hlavného kontrolóra
Zmluva o poskytovaní právnych služieb Zmluva
Zápisnica z 36. zasadnutia OZ v Andovciach Zasadnutie samosprávy
Zmluva o dielo č. 01.2021-doplnok č. 1 Zmluva
Oznam-inflačná pomoc Oznam
Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZ Zasadnutie samosprávy
Kúpna zmluva Zmluva