Úradná tabuľa

Primárne karty

Názov Typ dokumentu Dátum zverejnenia
Oznam-zoznam nájomcov v obecných nájomných bytoch Oznam
Oznam Oznam
Zápisnica z 32. zasadnutia OZ v Andovciach Zasadnutie samosprávy
Veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat Oznam
Objednávka Objednávka
Oznam - otváracie hodiny Obecného úradu Andovce počas sviatkov Oznam
Oznam Oznam
Zmluva o zrušení PP Zmluva
Výzva Oznam
Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Zasadnutie samosprávy
Rozpočet na rok 2022 - výdavky Správa hlavného kontrolóra