Faktúry

Primárne karty

Názov Číslo Suma Meno/názov/IČO Mesto/Obec Dátum poslednej úhrady Dátum zverejnenia
Kontrola funkčnosti prečerpávačiek 03/2024 2024/109 730.00
Štefan Nagy
55343139
Andovce
Zneškodnenie odpadu-biologicky rozložiteľný kuchynský odpad 2024/110 124.80
Brantner Nové Zámky s.r.o.
31440291
Nové Zámky
Výmena výtlakových potrubí a rekonštrukcia kanaliz. prečerpávačiek 2024/111 460.00
Štefan Nagy
55343139
Andovce
Elektrina vyúčt. 03/2024 2024/112 296.47
ZSE Energia, a.s.
36677281
Bratislava
Elektrina vyúčt. 03/2024 2024/113 891.13
ZSE Energia, a.s.
36677281
Bratislava
Zber, preprava a zneškodnenie -objemný odpad 2024/116 327.89
Brantner Nové Zámky s.r.o.
31440291
Nové Zámky
Vývoz komunálneho odpadu 03/2024 2024/117 2333.11
Brantner Nové Zámky s.r.o.
31440291
Nové Zámky
Voľby prezidenta SR-celodenná strava II.kolo 2024/114 139.20
Róbert Takáč
40620841
Zemné
Zemný plyn 04/2024 2024/108 72.00
SPP, a.s.
35815256
Bratislava
Elektrina 04/2024 2024/107 910.45
ZSE Energia, a.s.
36677281
Bratislava
Internet 04/2024 2024/106 37.45
KONFER net, s.r.o.
52107451
Dvory nad Žitavou