Faktúry

Primárne karty

Názov Číslo Suma Meno/názov/IČO Mesto/Obec Dátum poslednej úhrady Dátum zverejnenia
Za odvoz komunálneho odpadu 12/2022 2022/546 1805.57
Brantner Nové Zámky s.r.o.
31440291
Nové Zámky
Porealizačné zameranie cestn.tr.,polohopisné a výškopisné zam. 2022/504 1400.00
Bencze Michal
14427508
Tvrdošovce
Slovenka 2023/7-2024/6 2023/10 62.40
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s.
35792281
Bratislava
Školenie -zákon č. 18/2018 Z.z. 2023/3 42.00
ITAK s.r.o.
36523488
Komárno
Telekomunikačné služby 2022/543 43.00
Slovak Telekom, a.s.
35763469
Bratislava
Orange-telekom.služby 2023/7 142.05
Orange Slovensko,a.s.
35697270
Bratislava
Za zneškodnenie odpadu 12/2022 2022/537 1383.39
STKO N-14 a.s.
34144587
Neded
Elektrina vyúčt. 12/2022 2022/538 689.95
ZSE Energia, a.s.
36677281
Bratislava
Elektrina vyúčt. 12/2022 2022/539 1953.69
ZSE Energia, a.s.
36677281
Bratislava
Výkon činnosti OLH za r. 2022 2022/542 36.00
Ing. Peter Orémusz-FORHUNT
46709941
Nové Zámky
Za zasielanie informácií o dotáciách a grantoch pre obce r.2023 2023/5 32.86
Samnet-Informačný systém samosprávy o.z.
37867440
Zlaté Moravce