Faktúry

Primárne karty

Názov Číslo Suma Meno/názov/IČO Mesto/Obec Dátum poslednej úhrady Dátum zverejnenia
Geografické práce 2024/29 130.00
Národná geograficko informačná, s.r.o.
46795481
Nitra
Za zneškodnenie odpadu 01/2024 2024/32 1281.78
STKO N-14 a.s.
34144587
Neded
Za odvoz komunálneho odpadu 01/2024 2024/34 2107.98
Brantner Nové Zámky s.r.o.
31440291
Nové Zámky
Orange-telekom.služby 2024/36 146.06
Orange Slovensko,a.s.
35697270
Bratislava
Toner 2024/37 241.80
OPC Europe s.r.o.
52941701
Komárno
Právne služby 01/2024 2024/39 711.31
JUDr. Ing. Ivan Katona, PhD., LL.M.-advokátska kancelária, sro
51816865
Nové Zámky
Administratívne služby-obecná knižnica 2024/40 200.00
Marta Kiššová, EKOFIN
41127820
Andovce
Vodné 01/2024 2024/41 48.77
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36550949
Nové Zámky
Vodné 01/2024 2024/43 6.10
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36550949
Nové Zámky
Vodné 01/2024 2024/44 30.48
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36550949
Nové Zámky
Vodné 01/2024 2024/45 67.06
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36550949
Nové Zámky