Faktúry

Primárne karty

Názov Číslo Suma Meno/názov/IČO Mesto/Obec Dátum poslednej úhrady Dátum zverejnenia
Vodné 2023/226 41.15
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
Nové Zámky
Vodné 2023/227 3.05
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
Nové Zámky
Stočné 2023/228 643.86
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
Nové Zámky
Vodné 2023/229 44.20
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
Nové Zámky
Vodné 2023/230 56.39
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
Nové Zámky
Vodné 2023/231 9.14
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
Nové Zámky
Vodné 2023/232 18.29
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
Nové Zámky
Vodné 2023/233 36.58
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
Nové Zámky
Právne služby 06/2023 2023/234 600.00
JUDr. Ing. Ivan Katona, PhD., LL.M.-advokátska kancelária, s.r.o.
51816865
Nové Zámky
Vodné 2023/235 48.77
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
Nové Zámky
Vodné 2023/236 207.26
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
Nové Zámky