Faktúry

Primárne karty

Názov Číslo Suma Meno/názov/IČO Mesto/Obec Dátum poslednej úhrady Dátum zverejnenia
Orange-telekom.služby 2023/434 134.48
Orange Slovensko,a.s.
35697270
Bratislava
Za zneškodnenie odpadu 11/2023 2023/435 1391.51
STKO N-14 a.s.
34144587
Neded
Poplatok za zber a spracovanie vedľajších živočíšnych produktov 2023/436 36.96
BEMIA plus, s.r.o.
46464123
Trenčín
Vodné 11/2023 2023/437 18.29
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36550949
Nové Zámky
Vodné 11/2023 2023/438 45.72
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36550949
Nové Zámky
Vodné 11/2023 2023/439 4.57
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36550949
Nové Zámky
Vodné 11/2023 2023/440 4.57
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36550949
Nové Zámky
Stočné 11/2023 2023/441 781.14
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36550949
Nové Zámky
Vodné 11/2023 2023/442 7.62
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36550949
Nové Zámky
Vodné 11/2023 2023/443 54.86
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36550949
Nové Zámky
Vodné 11/2023 2023/444 213.36
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36550949
Nové Zámky