Faktúry

Primárne karty

Názov Číslo Suma Meno/názov/IČO Mesto/Obec Dátum poslednej úhrady Dátum zverejnenia
Stravné lístky 2021/509 1123.87
Ticket Service, s.r.o.
52005551
Bratislava
Odmena za vydanie výpisu z registra 2021/503 4.50
Slovenská komora exekútorov
35659718
Bratislava
Pripojenie odber.elektr.zariadení-ul.L.Miskolcziho, č.Zmluvy 170001275 2021/504 4194.00
Západoslovenská distribučná,a.s.
36361518
Bratislava
Zber bioodpadu-jesenné upratovanie, obj.č. 46/2021 2021/483 1332.00
Miroslav Czabány - CABI
50237373
Andovce
Zemné a výkopové práce ul. Miskolcziho-obj.č.46/2021 2021/484 864.00
Miroslav Czabány - CABI
50237373
Andovce
Kniha Čarovné Nové Zámky a okolie 2021/497 1320.00
CBS spol., sro
36754749
Kynceľová
Školenie k informač. systému URBIS 2021/496 60.00
MADE spol. sro
36041688
Banská Bystrica
Oprava verejného osvetlenia, obj.č. 54/2021 2021/498 1930.00
Elektroinštalačné práce, bleskozvody, Attila Kučera
47832061
Andovce
Za dodávku kameniva 2021/499 708.12
GUBO, s.r.o.
36557463
Bešeňov
Za odvoz komunálneho odpadu 10/2021 2021/494 1715.26
Brantner Nové Zámky s.r.o.
31440291
Nové Zámky
Vodné- byty 2021/474 197.03
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36550949
Nové Zámky