Faktúry

Primárne karty

Názov Číslo Suma Meno/názov/IČO Mesto/Obec Dátum poslednej úhrady Dátum zverejnenia
Vodné byty 12/2022 2022/548 43.46
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36550949
Nové Zámky
Vodné 12/2022 2022/549 25.24
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36550949
Nové Zámky
Stočné 12/2022 2022/550 470.35
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36550949
Nové Zámky
Vodné 12/2022 2022/551 1.40
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36550949
Nové Zámky
Vodné 12/2022 2022/552 2.81
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36550949
Nové Zámky
Vodné 12/2022 2022/553 18.23
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36550949
Nové Zámky
Oprava a údržba PZ 2022/554 101.02
SPP - distribúcia, a.s.
35910739
Bratislava
Právne služby 12/2022 2022/541 709.82
JUDr. Ing. Ivan Katona, PhD., LL.M.-advokátska kancelária, sro
51816865
Nové Zámky
Pristavenie a odvoz kontajnera /vyradené elektr. zariadenia/ 2022/544 168.84
Brantner Nové Zámky s.r.o.
31440291
Nové Zámky
Odvoz a pristavenie kontajnera /objemný odpad/ 2022/545 746.73
Brantner Nové Zámky s.r.o.
31440291
Nové Zámky
Za odvoz komunálneho odpadu 12/2022 2022/546 1805.57
Brantner Nové Zámky s.r.o.
31440291
Nové Zámky