Triedenie odpadu

Od 1.7.2020 sú nové nálepky na smetné nádoby. Tieto si môžete prevziať na obecnom úrade, po úhrade minimálne prvej splátky výmeru. Nádoby, ktoré nebudú označené novou nálepkou, nebudú vyprázdnené.

Smetné nádoby väčšie ako 120l (napr. 240l), musia byť označené dvoma nálepkami.