Számlák

Elsődleges fülek

Név Szám Összeg Név Település Az utolsó fizetés dátuma A közzététel dátuma
Za zneškodnenie odpadu 08/2023 2023/289 2953.43
STKO N-14 a.s.
34144587
Neded
Telekomunikačné služby 2023/291 43.44
Slovak Telekom, a.s.
35763469
Bratislava
Administratívne služby-obecná knižnica 2023/287 200.00
Marta Kiššová, EKOFIN
41127820
Andovce
Elektrina vyúčt. 08/2023 2023/286 1232.41
ZSE Energia, a.s.
36677281
Bratislava
Elektrina vyúčt. 08/2023 2023/285 397.63
ZSE Energia, a.s.
36677281
Bratislava
Elektrina 09/2023 2023/284 1377.04
ZSE Energia, a.s.
36677281
Bratislava
Kosenie-Park sv.Rozálie 2023/283 735.66
SHR Pavol Puss
50003577
Andovce
Zemný plyn 09/2023 2023/282 39.00
SPP, a.s.
35815256
Bratislava
Internet 09/2023 2023/281 37.45
KONFERnet, s.r.o.
52107451
Dvory nad Žitavou
Rozbor vody-ul. Miskolcziho 2023/280 138.00
Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.
53248376
Turčianske Teplice
MŠ-Pedagogická diagnostika dieťaťa 2023/279 6.00
NOMIland s.r.o.
36174319
Košice