Számlák

Elsődleges fülek

Név Szám Összeg Név Település Az utolsó fizetés dátuma A közzététel dátuma
Za zneškodnenie odpadu 08/2022 2022/346 2778.71
STKO N-14 a.s.
34144587
Neded
Dovoz a rozvoz stav. materiálu, odvoz sypk. materiálu/st.cintorín/ 2022/329 1440.00
Miroslav Czabány - CABI
50237373
Andovce
Právne služby 08/2022 2022/345 300.00
Nagy - Nagy s.r.o.
53582268
Nové Zámky
Administratívne služby-obecná knižnica 2022/344 200.00
Marta Kiššová, EKOFIN
41127820
Andovce
Vyúčtovanie dotácie NSK 2022/340 100.00
Judit Csókás
37311701
Svodín
Elektrina vyúčt. 08/2022 2022/343 1219.86
ZSE Energia, a.s.
36677281
Bratislava
Elektrina vyúčt. 08/2022 2022/342 376.60
ZSE Energia, a.s.
36677281
Bratislava
Dovoz a rozvoz stav. materiálu,úprava terénu, nakladanie zeminy 2022/330 2160.00
Miroslav Czabány - CABI
50237373
Andovce
Dopravné značky 2022/335 2976.00
Hakom, s.r.o.
36000124
Martin
Softvér-ENVITA SK /odpady/ 2022/331 118.80
INISOFT s.r.o.
45234469
Banská Bystrica
Servisná odborná podpora /INISOFT/ 2022/332 39.60
INISOFT s.r.o.
45234469
Banská Bystrica