Számlák

Elsődleges fülek

Név Szám Összeg Név Település Az utolsó fizetés dátuma A közzététel dátuma
Pod Kalváriou-vodné,stočné 2022/171 927.55
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36550949
Nové Zámky
Prenájom vibračnej dosky BOMAG BPR 40/60 D 2022/151 119.40
IP BUILD s.r.o.
47462515
Bešeňov
Orange-telekom.služby 2022/179 275.12
Orange Slovensko,a.s.
35697270
Bratislava
Za dodávku štrku 2022/177 296.90
GUBO, s.r.o.
36557463
Bešeňov
Za zneškodnenie odpadu 04/2022 2022/157 1523.77
STKO N-14 a.s.
34144587
Neded
Telekomunikačné služby 2022/155 45.20
Slovak Telekom, a.s.
35763469
Bratislava
Elektrina 05/2022 2022/154 966.57
ZSE Energia, a.s.
36677281
Bratislava
Elektrina vyúčt. 04/2022 2022/158 1077.29
ZSE Energia, a.s.
36677281
Bratislava
Vyjadrenie k PD-Infraštruktúra pod Kalváriou IV. etapa 2022/176 60.00
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36550949
Nové Zámky
Vykonáv.služieb úloh zodp.osoby v súlade s §46 zákona č.18/2018 Z.z. 2022/150 144.00
ITAK s.r.o.
36523488
Komárno
Administratívne služby-obecná knižnica 2022/159 200.00
Marta Kiššová, EKOFIN
41127820
Andovce