Számlák

Elsődleges fülek

Név Szám Összeg Név Település Az utolsó fizetés dátuma A közzététel dátuma
Cement 2022/202 792.96
Parapetrol a.s.
36526606
Nitra
Odborný e-magazín pre stavebné úrady 2022/221 140.40
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
46490213
Bratislava
Elektroinštalačné práce-starý cintorín 2022/233 4850.00
Elektroinštalačné práce, bleskozvody, Attila Kučera
47832061
Andovce
Výmena svietidiel-Jasná ul. 2022/234 2700.00
Elektroinštalačné práce, bleskozvody, Attila Kučera
47832061
Andovce
Elektrina 06/2022 2022/232 1207.76
ZSE Energia, a.s.
36677281
Bratislava
Za čistenie zberných šácht 2022/228 340.80
Stanislav Békešský BESTA Cleaning
37609904
Nové Zámky
St.cintorín-odvoz a dovoz sypk. materiálu 2022/217 1728.00
Miroslav Czabány - CABI
50237373
Andovce
Práca s bioodpadom 2022/227 576.00
Miroslav Czabány - CABI
50237373
Andovce
Za uverejnenie plošnej inzercie /Castrum Novum č. 12/2022/ 2022/230 24.80
Mesto Nové Zámky
00309150
Nové Zámky
Ozvučenie, osvetlenie podujatia: Festival vo dvore kostola 2022/229 900.00
Molnár Ladislav
51876329
Nové Zámky
Poplatok za zber a spracovanie vedľajších živočíšnych produktov 2022/219 73.92
BEMIA plus, s.r.o.
46464123
Šurany