Számlák

Elsődleges fülek

Név Szám Összeg Név Település Az utolsó fizetés dátuma A közzététel dátuma
Internet 12/2022 2022/494 37.45
KONFERnet, s.r.o.
52107451
Dvory nad Žitavou
ŠJ-potraviny 11/2022 2022/495 365.08
Szymakowski s.r.o.
51976706
Andovce
Váhy triedy presnosti III a IIII do 20 kg, overenie 2022/463 39.00
Slovenská legálna metrológia, n.o.
0037954521
Banská Bystrica
Príprava stavebnej akcie: "Andovce infraštruktúra modernizácia poľnohospodárstva" 2022/440 4920.00
Aquaplan, s.r.o.
36553425
Komárno
Oprava kotla v obecných nájom.bytoch 2022/451 212.00
Karol Kútik-GASPROJEKT
33794189
Nové Zámky
Výmena kotla v obecn.náj.byte, výmena plyn.kachiel 2022/462 1026.61
Karol Kútik-GASPROJEKT
33794189
Nové Zámky
Kartografické práce na TM katastra obce 2022/489 927.60
VKÚ Harmanec, s.r.o.
46747770
Kynceľová
Nahrávanie, spracovanie filmov a fotiek, obj.č.31/2022 2022/485 162.00
Jozef Kišš
33658765
Andovce
Za služby PO, CO, BTS 2022/484 77.90
AVIMAR s.r.o.
47548924
Svodín
Elektroinštalačné práce-výmena svietidiel 2022/486 1080.00
Elektroinštalačné práce, bleskozvody, Attila Kučera
47832061
Andovce
Rozvoz sypk.materiálu, úprava terénu, výkopové práce 2022/483 4323.00
Miroslav Czabány - CABI
50237373
Andovce