Všeobecne záväzné nariadenia

Primárne karty

Číslo Názov Dátum schválenia Dátum zverejnenia
1 VZN č. 1/2019
1 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Andovce na roky 2014 – 2025