Všeobecne záväzné nariadenia

Primárne karty

Číslo Názov Dátum schválenia Dátum zverejnenia
05/2019 VZN č. 5/2019
5/2019 Návrh VZN č. 5/2019
4/2019 VZN č. 4/2019
04/2019 VZN č. 4/2019
3 VZN č. 3/2019
1/2019 VZN č. 1/2019
1 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Andovce na roky 2014 – 2025