Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2022 - NÁVRH

Dátum zverejnenia
Dátum účinnosti
Dátum schválenia
Číslo
5/2023