VZN č. 1/2023 o poskytovaní dotácií

Dátum zverejnenia
Dátum účinnosti
Dátum schválenia
Číslo
1/2023