Všeobecne záväzné nariadenia

Primárne karty

Číslo Názov Dátum schválenia Dátum zverejnenia
2/2020 Návrh VZN č.2/2020 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2021
1/2018 VZN č. 1/2018
2/20218 VZN č. 2/2018
05/2019 VZN č. 5/2019
5/2019 Návrh VZN č. 5/2019
4/2019 VZN č. 4/2019
04/2019 VZN č. 4/2019
3 VZN č. 3/2019
1 VZN č. 1/2019
1 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Andovce na roky 2014 – 2025