Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2024 o parkovaní, odstavení vozidiel na miestnych komunikáciách, verejných priestranstvách a ich pohybe v katastrálnom území obce - N Á V R H