Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2023 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Andovce

Dátum zverejnenia
Dátum účinnosti
Dátum schválenia
Číslo
5/2023