Zmluvy

Primárne karty

Názov Zmluvná strana Dátum podpísania Dátum zverejnenia
Kúpna zmluva Tamás Madarász
Kúpna zmluva Brigita Broczká
Zmluva o zrušení predkupného práva Ladislav Szikora
Kúpna zmluva Máčaiová
Dodatok ku kúpnej zmluve Ölveczký
Nájomná zmluva – SHR Pavol Puss
Zmluva o dielo – SHR Pavol Puss
Dohoda o zrušení predkupného práva Žikavský
Dohoda o zrušení predkupného práva Andrea Mandáková
Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení predkúpneho práva Hrušková
Dohoda o zrušení predkupného práva Dvorský