Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Andovce na rok 2023 č. 2/2023