Zmluva o prevode výpočtovej techniky

Dátum zverejnenia
Dátum podpísania
Dátum účinnosti
Dátum platnosti
Kategória zmluvy
Zmluvná strana
DEUS BLUMENTAL Offices, Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava