Zmluvy

Primárne karty

Názov Zmluvná strana Dátum podpísania Dátum zverejnenia
Rámcová zmluva č. 148 OVD-ovocinárske družstvo, Za traťou 1427, Dvory nad Žitavou
Zmluva EPIC Partner a.s.
Poistná zmluva - Bytové domy Allianz slov. poisťovňa a.s. - Obec Andovce
Poistná zmluva - Byty nad MŠ UNIQA poisťovňa a.s. - Obec Andovce
Poistná zmluva - Múzeum UNIQA poisťovňa a.s. - Obec Andovce
Poistná zmluva - VW Golf (auto) WÜSTENROT poisťovňa a.s. - Obec Andovce
Poistná zmluva - Byty_Ružová ul. UNIQA poisťovňa a.s. - Obec Andovce
Poistná zmluva - Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu podnikatel‘ov (budova OU) ČSOB Poisťovňa, a.s. - Obec Andovce
Poistná zmluva - Materská škola UNIQA poisťovňa a.s. - Obec Andovce
Poistná zmluva - Materská škola UNIQA poisťovňa a.s. - Obec Andovce
Poistná zmluva - Poistenie zodpovednosti za škodu obcí a miest UNIQA poisťovňa a.s. - Obec Andovce