Zmluva o nájme hrobového miesta

Dátum zverejnenia
Dátum podpísania
Dátum účinnosti
Dátum platnosti
Kategória zmluvy
Zmluvná strana
Ing. Marián Mišťurík, Bratislava, Astrová 12