Licenčná zmluva na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých