Faktúry

Primárne karty

Názov Číslo Suma Meno/názov/IČO Mesto/Obec Dátum poslednej úhrady Dátum zverejnenia
Práce vykonané na základe objednávky č. 25/2020 2020/513 1440.00
Miroslav Czabány - CABI
50237373
Andovce
Za audit finančných výkazov účtovnej závierky za r.2019 2020/535 780.00
RIGHTAUDIT, s.r.o.
46999230
Nové Zámky
Vodné OU 2020/528 66.11
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36550949
Nové Zámky
Vybudovanie verej. osvetlenia-Hviezdoslavova ul., Pod Kalváriou 2020/526 14859.00
Elektroinštalačné práce, bleskozvody, Attila Kučera
47832061
Andovce
Stočné 2020/529 541.48
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36550949
Nové Zámky
Vodné knižnica 2020/530 1.30
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36550949
Nové Zámky
Vodné - OU 2020/531 1.30
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36550949
Nové Zámky
Vodné MŠ 2020/532 30.82
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36550949
Nové Zámky
Vodné - byty 2020/533 4.90
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36550949
Nové Zámky
Práce vykonané na základe objednávky č. 22/2020, 23/2020 2020/506 2250.00
Miroslav Czabány - CABI
50237373
Andovce
Práce vykonané na základe objednávky č.21/2020 2020/505 1200.00
Miroslav Czabány - CSENYA
53006241
Andovce