Számlák

Elsődleges fülek

Név Szám Összeg Név Település Az utolsó fizetés dátuma A közzététel dátuma
Výkon činnosti OLH 2020/557 36.00
Ing. Peter Orémusz-FORHUNT
46709941
Nové Zámky
Právne služby 1/2021 2021/5 180.00
Advokátska kancelária JUDr.Ladislav Magyerka,sro
36857751
Nové Zámky
Rekvalifikačný kurz Mzdy a personalistika 2021/2 149.00
Agentúra JASPIS s.r.o.
35944889
Bratislava
Menovka na dvere 2020/548 41.00
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
Santovka
ŠJ-potraviny 12/2020 537/2020 424.90
Szymakowski s.r.o.
51976706
Andovce
ŠJ-jablká školské ovocie 2020/538 1.56
OVD-Ovocinárske družstvo
36558460
Dvory nad Žitavou
Vyhotovenie geom.plánu, určenie hranice pozemkov 2020/539 583.00
Geodetická kancelária-Bencze Michal
14427508
Tvrdošovce
Prepracovanie proj.dokumentácie, polohové a výškové vytýčenie stľpov 2020/540 610.00
Geodetická kancelária-Bencze Michal
14427508
Tvrdošovce
Zameranie obvod parc., vytýčenie a určenie hranice pozemku 2020/541 684.00
Geodetická kancelária-Bencze Michal
14427508
Tvrdošovce
Vyhotovenie geod. elaborátu podľa predl.situácie na vytýčenie cestn.tel.-Športová ul. 2020/542 1040.00
Geodetická kancelária-Bencze Michal
14427508
Tvrdošovce
Vyhotovenie prac. a kúpnopredajn. zmlúv a návrhov na vklad 2020/543 900.00
Geodetická kancelária-Bencze Michal
14427508
Tvrdošovce