Úradná tabuľa

Primárne karty

Názov Typ dokumentu Dátum zverejnenia
Oznam Oznam
Közlemény Közlemény
Informácia o začatí konania o výrub drevín Oznam
Informácia o začatí konania o výrub drevín Oznam
Návrh na zmenu rozpočtu obce č. 4/2023 Správa hlavného kontrolóra
Rozpočtové opatrenie č. 3/2023 Správa hlavného kontrolóra
Rozpočtové opatrenie č. 2/2023 Správa hlavného kontrolóra
Rozpočtové opatrenie č. 1/2023 Správa hlavného kontrolóra
Zápisnica z 9. zasadnutia OZ v Andovciach Zasadnutie samosprávy
Rámcová zmluva Zmluva
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme Zmluva