Úradná tabuľa

Primárne karty

Názov Typ dokumentu Dátum zverejnenia
Objednávka Objednávka
Oznam Oznam
Oznam-Očkovanie proti COVID 19 Oznam
Podmienky OVS I. Oznam
Podmienky OVS II. Oznam
OZ - uznesenia z 30. zasadnutia Zasadnutie samosprávy
Objednávka Objednávka
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021 Správa hlavného kontrolóra
Festival vo dvore kostola-pozvánka Oznam
Objednávky Objednávka
Kúpna zmluva Zmluva