Úradná tabuľa

Primárne karty

Názov Typ dokumentu Dátum zverejnenia
Oznam Oznam
Zmluva o zrušení PP Zmluva
Výzva Oznam
Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Zasadnutie samosprávy
Rozpočet na rok 2022 - výdavky Správa hlavného kontrolóra
Rozpočet na rok 2022-príjmy Správa hlavného kontrolóra
Obchodná verejná súťaž Oznam
Obchodná verejná súťaž Oznam
Zmluva o dielo Zmluva
Dodatok č. 4/2021 k Zmluve o dielo č.1-Andovce/2011 Zmluva
Objednávky Objednávka