Zmluvy

Primárne karty

Názov Zmluvná strana Dátum podpísania Dátum zverejnenia
Dodatok ku kúpnej zmluve Ölveczký
Nájomná zmluva – SHR Pavol Puss
Zmluva o dielo – SHR Pavol Puss
Dohoda o zrušení predkupného práva Žikavský
Dohoda o zrušení predkupného práva Andrea Mandáková
Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení predkúpneho práva Hrušková
Dohoda o zrušení predkupného práva Dvorský
Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení predkúpneho práva Klein
Zmluva o poskytovaní právnych služieb JUDr. Nagy Dávid
Dohoda o zrušení predkupného práva Flimel