Dohoda č. 22/17/010/22

Dátum zverejnenia
Dátum podpísania
Dátum účinnosti
Dátum platnosti
Kategória zmluvy
Zmluvná strana
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky