Zmluva o nájme hrobového miesta č. 21/2022

Dátum zverejnenia
Dátum podpísania
Dátum účinnosti
Dátum platnosti
Kategória zmluvy
Zmluvná strana
Ing. Jozef Cseri