Zmluva o dodaní tovarov-WIFI pre teba v obci Andovce