Kúpna zmluva

Dátum zverejnenia
Dátum podpísania
Dátum účinnosti
Dátum platnosti
Kategória zmluvy
Zmluvná strana
Wojciech Piotr Szymakowski a Mgr. Mária Szymakowska