Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 17.10.2022

Dátum zverejnenia
Číslo
36/2022
Dátum zasadnutia