Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 17.10.2022

A közzététel dátuma
Szám
36/2022
Dátum zasadnutia