Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce Andovce