Realizácia čipovania a evidencie nádob komunálneho odpadu

Dátum zverejnenia
Aktuálne do

Vážení občania!

Realizácia čipovania a evidencie nádob komunálneho odpadu v obci Andovce prebehne v spolupráci so spoločnosťou Brantner Nové Zámky, s. r. o.. Z tejto príležitosti Vás pozývame dňa 02. októbra 2023, v pondelok o 16:00 hod. do Kultúrneho domu v Andovciach na spoločné stretnutie, na ktorom budú občania informovaní o procese čipovania zberných nádob, a o novom systéme zberu komunálneho odpadu. Zároveň žiadame občanov o súčinnosť od 03. októbra 2023, aby vyprázdnenú nádobu po prebehnutí zberu nechali pred svojím domom z dôvodu čipovania. Upozorňujeme občanov, že len tá smetná nádoba bude začipovaná, ktorej objem zodpovedá zaplatenému poplatku za komunálny odpad, a je evidovaná v našom internom systéme. Ďalej žiadame tých občanov, ktorí ešte majú kovové nádoby, aby si ich prišli vymeniť na Obecný úrad, nakoľko čipovanie starých smetných nádob je technicky aj časovo náročné. Inštalácia čipu je komplikovanejšia z toho dôvodu, že nádobu je potrebné prevŕtať a zároveň pri následnej manipulácii s ňou sa nainštalovaný čip môže ľahko odtrhnúť. Tie smetné nádoby, ktoré sa nestihnú začipovať 03. októbra 2023 budeme čipovať 17. októbra 2023.

1. Ako bude čipovanie nádob prebiehať 

Čipovanie nádob sa bude realizovať zamestnancami spoločnosti Brantner Nové Zámky, s. r. o. v spolupráci so zamestnancami obecného úradu. Po fyzickom označení všetkých zberných nádob v obci čipom a zároveň čiarovým kódom budú pri každom zvoze zosnímané zariadením umiestneným na vozidle .

2. Prečo je čipovanie dôležité

Proces čipovania zberných nádob je efektívnym nástrojom, ktorý našej samospráve pomôže v budúcnosti optimalizovať systém odpadového hospodárstva. Obec si od tohto kroku sľubuje presnú evidenciu množstva vyprodukovaného odpadu jednotlivými domácnosťami a adresnejší výber poplatkov za komunálny odpad .

Ďakujeme za spoluprácu.

S pozdravom Váš starosta Peter Puss.