INFO K ČIPOVANIU SMETNÝCH NÁDOB 

Dátum zverejnenia
Aktuálne do

Vážení občania, máme za sebou prvé kolo čipovania. V rámci tejto aktivity prinášame odpovede na najčastejšie kladené otázky:

1. Prečo nemám začipovanú smetnú nádobu?

Najčastejším dôvodom, kvôli ktorému smetná nádoba nebola začipovaná je, že nespĺňala technické požiadavky na čipovanie, t. z. že bola smetná nádoba prasknutá, zlomená alebo sa čip nedal umiestniť. V tomto prípade kontaktujte obecný úrad a požiadajte o výmenu smetnej nádoby. 

2. Prečo mám začipovanú len jednu smetnú nádobu, keď mám dve?

Buď z dôvodov uvedených vyššie alebo kvôli tomu, že externá firma zabezpečujúca tlač štítkov ďalšie smetné nádoby neevidovala v ich zozname z neznámych dôvodov. V tomto prípade, ak máte uhradené poplatky za komunálny odpad na obecnom úrade za rok 2023 je všetko v poriadku a zvyšné smetné nádoby budú začipované v druhom kole. 

3. Nemal/a som vyloženú smetnú nádobu a na mojej ulici už čipovanie prebehlo, ako postupovať ďalej?

Ubezpečujeme vás, že všetky tieto smetné nádoby budú začipované v druhom kole, samozrejme ich nezabudnite vyložiť pred dom. 

4. Dokedy bude prebiehať čipovanie?

Prvé kolo čipovania sa skončilo včerajším dňom, smetné nádoby si môžete odložiť a opätovne ich vyložiť pri druhom zvoze komunálneho odpadu. 

5. Kedy sa budú čipovať ostatné ulice?

Ulice, kde sa zatiaľ neuskutočnilo čipovanie budú zamestnanci spoločnosti Brantner Nové Zámky, s. r. o. spolu so zamestnankyňou obecného úradu čipovať v druhom kole dňa 17. októbra 2023. 

Zároveň oznamujeme obyvateľom nájomných bytov, že Komisia pre životné prostredie a odpadové hospodárstvo prišla s návrhom, aby boli pri nájomných bytoch ponechané 1100 litrové smetné nádoby. Poškodené 1100 litrové smetné nádoby budú vymenené a taktiež začipované.