Zmluva o zriadení vecného bremena

Dátum zverejnenia
Dátum podpísania
Dátum účinnosti
Dátum platnosti
Kategória zmluvy
Zmluvná strana
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra, PROSPECT, spol.s.r.o. Nové Zámky