Zmluva o zbere použitých textílií a šatstva na vykonávanie prípravy na opätovné použitie