Zmluva o poskytovaní služieb

Dátum zverejnenia
Dátum podpísania
Dátum účinnosti
Dátum platnosti
Kategória zmluvy
Zmluvná strana
Miroslav Czabány - SHR

Zmluva o poskytovaní služieb na zabezpečenie zberu, odvozu a manipulácie biologicky rozložiteľného odpadu n území obce Andovce a na Dočasnom zberovom dvore

v Andovciach