Zmluva na vykonanie veterinárnej starostlivosti odchytených zvierat