Zmluva č. 941/2024/OSČ o poskytnutí dotácie na podporu všeobecného rozvoja územia NSK