Zmluva č. 417/2023/ŠKOLaŠ o poskytnutí dotácie na podporu športu