Zmluva č. 2023/05/01 o odchyte túlavých a zabehnutých zvierat a ich následné umiestnenie v obecnom koterci alebo do útulku

Dátum zverejnenia
Dátum podpísania
Dátum účinnosti
Dátum platnosti
Kategória zmluvy
Zmluvná strana
Občianske združenie čiernouško