Rámcová zmluva č. 148/2019

Dátum zverejnenia
Dátum podpísania
Dátum účinnosti
Dátum platnosti
Kategória zmluvy
Zmluvná strana
OVD-ovocinárske družstvo Dvory nad Žitavou